REGULAMENTE
 

 

Regulamentul privind ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor vacante de personal contractual din cadrul Ministerului Public