LINK- URI EXTERNE

 Republica Albania - Ministerul Public

http://www.pp.gov.al

 Republica Armenia - Ministerul Public

http://www.genproc.am/en

 Republica Austria - Procuratura Generală

http://www.ogh.gv.at

 Republica Azerbaidjan - Ministerul Public

http://www.genprosecutor.gov.az

 Bosnia și Herțegovina - Ministerul Public

http://www.tuzilastovbih.gov.ba

 Republica Bulgaria - Ministerul Public

http://www.prb.bg

 Republica Cipru - Ministerul Public

http://www.law.gov.cy

 Republica Chile - Ministerul Public

http://www.ministeriopublico.cl

 Coreea de Sud - Ministerul Public

http://www.spo.go.kr

 Republica Croaţia - Ministerul Public

http://www.vsrh.hr

 Regatul Danemarcei - Ministerul Public

http://www.rigsadvokaten.dk

 Republica Estonia - Ministerul Public

http://www.procuratuur.ee

 Republica Finlanda - Ministerul Public

http://http://www.vksv.oikeus.fi/en/Etusivu

 Republica Federală Germania - Parchetul Federal

http://www.generalbundesaenwalt.de

 Republica Islamică Iran - Ministerul Public

http://www.dadsetani.ir

 Republica Islanda - Parchetul Special

http://www.serestakursakosokanari.is

 Principatul Liechtenstein - Parchetul Liechtenstein

http://www.llv.li/llv-sta-home.htm

 Republica Lituania - Ministerul Public

http://www.procuraturos.lt

 Republica Moldova - Procuratura Generală

http://www.procuratura.md

 Regatul Norvegiei - Ministerul Public

http://www.riksadvokaten.no

 Republica Polonă - Ministerul Public

http://www.pk.gov.pl

 Republica Portugalia - Ministerul Public

http://www.pgr.pt

 Republica Slovenă - Ministerul Public

http://www.dt-rs.si.en

 Regatul Spaniei - Ministerul Public

http://www.fiscal.es

 Regatul Suediei - Ministerul Public

http://www.aklagare.se

 Republica Turcia - Parchetul Public al Curţii de Casaţie

http://www.yargitaycb.gov.r

 Regatul Ţărilor de Jos - Ministerul Public

http://www.om.nl

 Republica Ungaria - Ministerul Public

http://www.mklu.hu

Republica Ucraina - Procuratura Generală

http://www.gp.gov.ua

EUROJUST
... click aici pentru mai multe informaţii

http://www.eurojust.europa.eu

Reţeaua Judiciară Europeană
... click aici pentru mai multe informaţii

www.ejn-crimjust.europa.eu

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/default_en.asp

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccpe/default_en.asp

Comisia Europeană

europa.eu.int/comm/index_en.htm

Comisia Europeană pentru Eficientizarea Justiţiei http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp
Consiliul Europei www.coe.int/DefaultEN.asp
Consiliul Uniunii Europene ue.eu.int/cms3_fo/index.htm
Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308
Curtea Europeană a Drepturilor Omului www.echr.coe.int/echr
Curtea Penală Internaţională www.icc-cpi.int/
Directoratul General Justiţie, Libertate, Securitate http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm
Fondul Monetar Internaţional www.fmi.ro
NATO www.nato.int/
Oficiul Comunităţilor Europene pentru Selecţia Personalului http://europa.eu/epso/index_en.htm
Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţii Europene publications.europa.eu/index_en.html
Ombudsmanul European http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm
ONU www.un.org/
Parlamentul European

www.europarl.eu.int/

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare http://www.undp.org
Reţeaua Europeană a Institutelor de Pregătire a Magistraţilor

http://www.ejtn.net

Reţeaua Europeană a Preşedinţilor Curţilor Supreme

www.rpcsjue.org/

Supervizorul European pentru Protecţia Datelor

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB

UNICEF www.unicef.org